Technopol Partner, a.s.

Technopol Partner, a.s.

Spoločnosť Technopol Partner, a.s.  sa špecializuje na vytváranie investičných príležitostí. Spolu so svojimi partnermi investuje do projektov v rôznych oblastiach ekonomickej sféry. Čerpá z dlhoročných skúseností a finančnej stability skupiny spoločností Technopol.  Operuje so záložnými  finančnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii holdingovým štruktúram na financovanie príležitostných projektov s rýchlou návratnosťou.